Сертификати

Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008

Изтегли

Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2005

Изтегли

OHSAS 18001:2007

Изтегли

DIN 18800-7:2002-09 Klasse C

Изтегли

DIN EN ISO 3834-2

Изтегли

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи І категория

Изтегли

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІI категория

Изтегли

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІII категория

Изтегли

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи ІV категория

Изтегли

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КСБ - ЦПРС за изпълнение на строежи V категория

Изтегли

Удостоверение за членство към КСБ

Изтегли

Сертификат за ЧЛЕНСТВО в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

Изтегли

Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България

Изтегли