Предмет на дейност и проекти

 

Година

Обект

Страна

Описание на дейностите

2012
Седона ОП ЕООДБългария

Доставка на 2 броя Фотоскенер за наличие намазутен факел с фланец Phoenix Fireye 85UVF4-1QDWR

2012
Аурубис България АД България
Доставка на Линейна задвижка ATL30 RL1 C500 FCM SP
2012Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългарияДоставка на 14 броя разтрошаващи пръти
2012Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългарияДоставка на обтягащи пружини за междинен транспортьор
2012Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългария
Доставка на обтягащи пружини за шлаков транспортьор
2012
ТЕЦ Тимишоара
Румъния
Доставка на пламъчни детектори за прахови горелки
2012
КЦМ АД
БългарияПроектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експоатация на инсталация за обработка на насипни материали Big Bag
2012
Аурубис България АД
БългарияДоставка на ролка сферична вибрационна и ролка притискаща
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългария
Демонтаж и монтаж на базови полчи на двигателите във фино трошене
2011
Лукойл Нефтохим Бургас АД БългарияДоставка на Пламъчен детектор с кат.№ 451007СЕХ и Контролер Е – 210 комплект за маслен подгревател В - 403
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългарияПодмяна на Hardox обшиване с TEFLON обшиване
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългарияТефлоново покритие на течки и други части
2011 ÷ 2012
Феромагнит Пернк АД БългарияИзграждане на горивна уредба на природен газ за ротационна пещ във "Феромагнит Перник" АД
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългария
Проектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на 120 тона метална конструкция опори за 4 тръбопровода за транспортиране на летяща пепел на втори блок.
2011
Топлофикация Русе ЕАД
БългарияИзготвяне на проект за “Горивна уредба за гориво природен газ на Парогенератор № 7 в ТЕЦ „Русе Изток”, „Топлофикация Русе” ЕАД”
2011
Техенерго ЕАД
България
Производство и доставка на 4 /четири/ броя “Y”- форсунки, с работна дължина L1= 1 500mm и производителност на дюзата 1 100 – 1 500 kg/h и доставка на 4 /четири/ броя “Y”- форсунки, с работна дължина L2= 2 200mm и производителност на дюзата 1 100 – 1 500 kg/h
2011
Аурубис България АД
България
Доставка на ролка сферична вибрационна и ролка притискаща
2011
Лукойл Нефтохим Бургас АД България
Доставка на един брой UV Детектор за маслен подгревател B403 на фирма FIREYE
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългарияПроектиране (детайлни чертежи),производство, доставка и монтаж на два комплекта нови бай-пас Течки в сградата за ситно трошене в ТЕЦ Марица Изток 1
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
България
Проектиране, производство, доставка и пускане в експлоатация на Удължаване на съществуващо Валково сито и само проектиране на баъ-пас Течки за ТЕЦ Марица Изток 1
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
БългарияПроектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на Тръбни опори за ТЕЦ Марица Изток 1
2011
Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
България
Проектиране (детайлни чертежи), производство и доставка на 48 комплекта колесари за ТЕЦ Марица Изток 1
2011Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД БългарияМонтажни дейности от квалифициран персонал в ТЕЦ Марица Изток 1
2011
Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
БългарияИзготвяне на идеен проект - Сепаратор
2011
Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
БългарияПроизводство, доставка и монтаж на Аварийни течки
2011
Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
БългарияДоставка и монтаж на Рециклиращи клапи и Актуатори
2011
Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООД
БългарияПроизводство,  доставка и монтаж на Плъзгащи се плочи
2011
Топлофикация Русе ЕАД
БългарияПроектиране на площадков газопровод, газорегулаторен и измервателен пункт и горивна уредба за гориво природен газ  на парогенератор №8 в ТЕЦ „Русе Изток”
2011Топлофикация Сливен ЕАД
БългарияРазработване на идеен проект за реконструкция на водогреен газомазутен котел КВГМ 100-150
2011
ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД
БългарияРазработване на идеен проект на сероочистваща инсталация за мокро десулфуризиране на димните газове
2011
Eй И Ес 3-С Марица Изток 1 ЕООДБългария
Производство и доставка на резервни части за Шлакова вана
2011
Аурубис България АД БългарияМехано-монтажни работи по транспортна система на допълнително разширение на Обогатителна фабрика
2010
Аурубис България АД
България
Изработка, доставка, монтаж и пуск с доказване на технологични параметри на вибрационен разтоварач на ГТЛ
2010
ТЕЦ Варна ЕАД
България
Доставка на монтажни фланци и насочващи шарнири за фотоскенери
2010
ТЕЦ Енел Марица Изток 3
България
Доставка на 4 броя фотоскенери 
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България
Производство, доставка и монтаж на 196 броя скрепки за верижен транспортьор на Блок 2
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България
Производство, доставка и монтаж на 41 броя шини за шлакоотделящи вани
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД България
Доставка и монтаж на 2 броя обръщателни колела
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД
България
Ремонт на два броя мотор-редуктори
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  БългарияПроизводство и доставка на гитероси
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  БългарияПроектиране, производство, доставка и монтаж на 5 броя пресипни системи
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  БългарияРемонт и инсталация на 4 броя отклоняеми потопяеми ролки
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  БългарияПроектиране, производство и доставка на 2 броя пресипни системи 
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД  БългарияСупервайзинг на 2 броя шлакоотделящи вани и шлакови транспортьори
 2010ТЕЦ Марица Изток 1 ЕАД
 БългарияМонтаж на 2 броя шлакоотделящи вани и шлакови транспортьори
 2010ТЕЦ "Варна" ЕАД
 БългарияДоставка на датчици за прахови и газови факли
 2010"Стомана Индъстри" АД БългарияПроектиране на тръбна разводка за охлаждаща вода за електродъгова пещ (ЕДП)
 2010"Стомана Индъстри" АДБългария
Проректиране на тръбна разводка за въздух за електродъгова пещ (ЕДП)
 2010"Стомана Индъстри" АД
България
Проектиране на вторично охлаждане за електродъгова пещ (ЕДП)
 2009Топлофикация Пловдив - EVN
 БългарияПроект за извеждане от експлоатация на тръбните разводки на турбина №1
 2009"Топлофикация Сливен" АД
 БългарияПредпроектно проучване за редукция на топлинната мощност на ЕК 1Б 160/100
 2009"Топлофикация Русе" АД
 БългарияДоставка и монтаж на разпалващи мазутни горивни уредби (мазутни форсунки)
 2009ТЕЦ "Варна"
България
Изготвяне на работен проект за САУ за помпена станция
 2009ТЕЦ "Девен"
 БългарияПромяна на алгоритми за управление на ръкавен филтър
2008 ÷ 2009
ТЕЦ „ Марица-изток 3 "
България
Механични дейности по системата за складиране и транспортиране на гипс в Енел Марица Изток 3 - проектиране, производство, доставка, монтаж и пуск
 2008 ÷ 2009ТЕЦ "Бобов Дол"
 БългарияПредпроектно проучване на сероочистващи инсталации за ТЕЦ "Бобов Дол"
2008 АЕЦ „ Козлодуй "
България
Доставка на мотокар
2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 "
България
Почистване на река Соколица, 3 етап
2008 ТЕЦ „ Марица-изток 3 "
България
Производство и доставка на специализиран мотоповдигач за ремонт на мелнични колела
2007 ÷ 2009
ТЕЦ „ Марица-изток 1 "
България
Проектиране, производство и доставка на газоходи за ТЕЦ Марица Изток 1
2007 ÷ 2009
ТЕЦ „ Марица-изток 1 "
България
Проектиране, производство и доставка на два броя шлакови вани за ТЕЦ Марица Изток 1
 2007 ÷ 2008ТЕЦ "Ас Понтес"
 ИспанияПроучване за съвместно изгаряне на дървесна биомаса и суббитуминозни въглища
2007ТЕЦ „ Марица-изток 3 "България
Изграждане на заземителна инсталация
2007ТЕЦ „ Марица-изток 3 "България
Строителсатво на мост за подмяна на сгуропроводи 
2007ТЕЦ „ Хертен "
Германия
Проектиране, производство и доставка на газоходи за ТЕЦ "Хертен"
2006 ÷ 2008
ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - 4 х 210 MW
БългарияПроектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия от сероочистващата инсталация в ТЕЦ Марица Изток 3
2006 ÷ 2008 ТЕЦ „ Боксберг "
Германия
Проектиране, производство, доставка и предмонтаж на газоходи за ТЕЦ Боксберг

2006 ÷ 2008

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 1 и 3, 227 MW

България

Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити - инженеринг, до­с­тавка, пускане и настройка

2006 ÷ 2008

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 1 и 3, 227 MW

България

Реконструкция на прахоприготвящи системи за високовлажни лиг­нити - инженеринг, доставка, пускане и настройка

2006 ÷ 2008

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 1 и 3, 227 MW

България

Разпалващи мазутни горивни уредби - инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация

2006 ÷ 2008

ТЕЦ „ Република " - Перник

България

Дробилно-пресевна инсталация за въглищен поток 250 t/h - инжене­ринг, доставка, пускане в експлоатация. Доставка на магнитни сепаратори за транспортни ленти

2006 ÷ 2008
ТЕЦ „ Ас Понтес ", бл.1-4 ИспанияПроизводство и доставка на горивни уредби за блокове 1-3 и модификация на блок 4 на ТЕЦ "Ас Понтес"

2006 ÷ 2007

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 3, 2,      350 MW

Испания

Прахови горивни уредби с ниски емисии на NOx за суббитуминозни въглища - инженеринг, пускане и настройка

2006 ÷ 2007

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 3, 2,     350 MW

Испания

Вентилаторни мелници за суббитуминозни въглища - инженеринг, пускане и настройка

2006 ÷ 2007

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 3, 2,     350 MW

Испания

Шлакоотделителна система - инженеринг, пускане в експлоатация

2006 ÷ 2007Завод на Либхер, с.Радиново
България
Производство и монтаж на метални конструкции за Завод на Либхер
2006ТЕЦ „ Атеринолакос"
Гърция Проектиране, производство и доставка на комин за ТЕЦ "Атеринолакос"

2005

ТЕЦ „ Бобов дол " - 4 х 210 MW

България

Ролково сито 30 mm за въглищен поток 1500 t/h - инженеринг, дос­тавка, пускане в експлоатация

2004 ÷ 2005

ТЕЦ „ Марица 3 " - Димитровград - 1 х 150 MW

България

Разпалващи мазутни горивни уредби - инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация

2004ТЕЦ " Ас Понтес " - 4 x 350 MW
ИспанияАеродинамично моделиране  на економайзер I степен на реконструирания конвективен газоход на котела

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 2, 227 MW

България

Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити - инженеринг, дос­тавка, пускане и настройка

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 2, 227 MW

България

Реконструкция на прахоприготвящи системи за високовлажни лиг­нити - инженеринг, доставка, пускане и настройка

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " - бл. № 2, 227 MW

България

Разпалващи мазутни горивни уредби - инженеринг, доставка и мон­таж, пускане в експлоатация

2003 ÷ 2005

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " -               2 х 227 MW

България

Сероочистваща инсталация - работно проектиране

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 4,      350 MW

Испания

Прахови горивни уредби с ниски емисии на NOx за висококалорични суббитуминозни въглища - инженеринг, пускане и настройка

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 4,      350 MW

Испания

Вентилаторни мелници за суббитуминозни въглища - инженеринг, пускане и настройка

2003 ÷ 2006

ТЕЦ „ Ас Понтес " - бл. № 4,      350 MW

Испания

Шлакоотделителна система - инженеринг, пускане в експлоатация

2003ТЕЦ  „ Република " - 1 x 220 t/h
БългарияПроучване на възможността за стабило и ефективно изгаряне на високопепелни лигнитни и кафяви въглища

2002 ÷ 2005

ТЕЦ „ Девен " - 3 х 220 t/h

България

Разпалващи мазутни горивни уредби - инженеринг, доставка, пуска­не в експлоатация

1998 ÷ 2000

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 210 MW

България

Сероочистваща инсталация - работно проектиране

1998 ÷ 2000

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 210 MW

България

Контейнер за безпрашно разтоварване и доставка на варовик - инженеринг

1998 ÷ 2000

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 210 MW

България

Контейнер за безпрашно разтоварване и доставка на варовик - сис­тема за автоматично управление и контрол: ин­же­неринг, доставка, пускане и настройка 

1996

 

 

ТЕЦ „ Ас Понтес " - 4 х 350 MW

Испания

Дробилно-пресевна инсталация за въглищен поток 3000 t/h - инже­не­ринг, доставка и настройка на:

 • - Ролково сито 40;
 • - Дискова дробилка 1200/160

1994 ÷ 1997

ТЕЦ „ Ас Понтес " - 4 х 350 MW

Испания

Прахови горивни уредби за смес от лигнитни и кафяви въглища - инженеринг, пускане и настройка

1994 ÷ 1997

ТЕЦ „ Ас Понтес " - 4 х 350 MW

Испания

Реконструкция на вентилаторни мелници за смилане на смес от лигнитни и суббитуминозни въглища - инженеринг, пускане и нас­тройка

1993 ÷ 1994

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " -               4 х 210 MW

България

Инсталация за ситно дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 1600 t/h - инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • - Ролково сито 40;
 • - Чукова дробилка 160

1993 ÷ 1994

ТЕЦ „ Марица-изток 3 " -               4 х 210 MW

България

Инсталация за едро дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 3000 t/h - инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • - Ролково сито 160;
 • - Дискова дробилка 1200/160

1988

ТЕЦ „ Хагенвердер "

Германия

Модификация на входа и на сепаратора на вентилаторна мелница - инженеринг, изпитания и настройка

1988 ÷ 1989

ТЕЦ „ Новаки " - 2 х 110 MW

Словакия

Нови прахови горивни уредби за кафяви въглища. Реконструкция на вентилаторни мелници - инженеринг, пускане и настройка

1986

ТЕЦ „ Тракия " - 220 t/h

България

Инсталация за ситно дробене на лигнити - инженеринг на:

 • - Ролково сито 40;
 • - Чукова дробилка 0 - 25

1986

ТЕЦ „ Тракия " - 220 t/h

България

Инсталация за едро дробене на лигнити - инженеринг на:

 • - Ролково сито 220;
 • - Дискова дробилка 1200/200

1986

ТЕЦ „ Сливен " - 220 t/h

България

Прахови горивни уредби за кафяви въглища - инженеринг

1984

 

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 210 MW

България

Инсталация за ситно дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 2400 t/h - инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • - Ролково сито 40;
 • - Дискова дробилка 0 - 35;
 • - Ролково сито 60 с отстраняване на чужди тела

1984 ÷ 1989

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 210 MW

България

Инсталация за едро дробене на високовлажни лигнити за въглищен поток 3000 t/h - инженеринг, пускане в експлоатация на:

 • - Ролково сито 220;
 • - Дискова дробилка 1200/200

1983

ТЕЦ „ Ровинари " - 2 х 210 MW

Румъния

Прахови горивни уредби за лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници (корпуси, работни колела, врати, сепаратори, съединители) - инженеринг, пускане и настройка

1982 ÷ 1984

ТЕЦ „ Крайова " - 2 х 370 t/h

Румъния

Прахови горивни уредби за лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници (работни колела, сепаратори, съединители) - инженеринг

1981

ТЕЦ „ Бобов дол " - 4 х 210 MW

България

Прахови горивни уредби за кафяви въглища. Реконструкция на вен­ти­латорни мелници (работни колела, сепаратори, съединители) - инженеринг

1979

ТЕЦ „ Република " - 1 х 220 t/h

България

Прахови горивни уредби за високопепелни кафяви въглища. Рекон­струкция на вентилаторни мелници - инженеринг

1979 ÷ 1981

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 150 MW

България

Прахови горивни уредби за високовлажни лигнити. Реконструкция на вентилаторни мелници - инженеринг

1979 ÷ 1981

ТЕЦ „ Марица-изток 2 " -               4 х 150 MW

България

Въглеподавателен тракт - реконструкция на дозатори и питатели за високовлажни лигнити - инженеринг, пускане и настройка

 

 

 

Година

Обект

Страна

Проучвания и консултантска дейност

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3"  -               4 х 227 MW

България

Проучване за определяне на максималния допълнителен пароотбор в зависимост от товара на котлите

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3" -               4 х 227 MW

България

Хидродинамично моделиране на кръг - тръбопровод за гипсова суспензия

2006

БАН

България

Програма за икономическо развитие на България - Част Електро­енергетика

2006

ТЕЦ „ Марица-изток 3" -               4 х 227 MW

България

Изследване излъчването на мазутен факел от нискоемисионни го­рел­ки в условията на фоново излъчване от прахов факел

2005

ТЕЦ „ Марица-изток 3" -               4 х 227 MW

България

Триизмерен модел на нискоемисионна газомазутна горелка с инди­ви­дуално регулиране

2004

ТЕЦ „ Ас Понтес " -   4 х 350 MW

Испания

Аеродинамично моделиране на економайзер І степен на реконструи­ра­ния конвективен газоход на котела

2004

ТЕЦ „ Ас Понтес " -   4 х 350 MW

Испания

Компютърно моделиране на процесите в котлите

2003

ТЕЦ „ Република "  -  1 х 220 t/h

България

Проучване на възможността за стабилно и ефективно изгаряне на високопепелни лигнитни и кафяви въглища

2003

ТЕЦ „ Марица-изток 3" -               4 х 227 MW

България

Компютърно моделиране на процесите в котлите

2001

ТЕЦ „ Марица-изток 2", ТЕЦ „Ма­рица-изток 3" - блокове 210 MW

България

Проучване и предложение за модификация на въздухоподгревате­лите на котлите

2000 ÷ 2001

ТЕЦ „ Ас Понтес" - 4 х 350 MW

Испания

Проучване на възможностите за адаптиране на котлите за изгаряне на висококалорични суббитуминозни въглища

2000

ТЕЦ „ Ишалница" 1 х 315 MW

Румъния

Проучване за рехабилитация на прахови горивни уредби за лигнити

1999

ТЕЦ „ Марица-изток 1" -               2 х 330 MW

България

Препоръки за подходяща степен и технология за предварително хомогенизи­ране и технология за предварително раздробяване на въглищата

1999

ТЕЦ „ Марица-изток 1" -               2 х 330 MW

България

Избор на технологията за изгаряне, единичната мощност на агрега­тите и оптималната мощност на централата

1998

Агенция по енергийна ефективност

България

Препоръки за повишаване на енергийната ефективност във въгледо­бива, електроенергетиката и топлоснабдяването като част от Нацио­нал­ната програма за енергийна ефективност

1997

АЕЦ „ Белене "

България

Експертна оценка на необходимостта от доизграждане на центра­лата и препоръки на алтернативно решение с минимални разходи, съчетано с повишаване на енергийната независимост на страната

1995, 2000

НЕК

България

Развитие и преструктуриране на енергийния сектор на Република България в перспектива до 2010 г.