Капацитет и производствени мощности

Към настоящия момент във фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД работят над 80 висококвалифицирани експерти, специализирани в различни сфери на енергетиката, промишленото строителство, инженеринга.  Разполагаме с екипи от конструктори и технолози в областта на топлоенергетиката, топлотехниката, автоматизацията на производството,  промишленото електрообзавеждане, проектирането на метални конструкции.

Фирмата има дългогодишен опит в монтажните и строителни дейности, които се извършват от сужители на ТОТЕМА Инженеринг. Разполагаме със собствена механизация и голям автопарк.

Мениджмънта на ТОТЕМА Инженеринг ЕАД непрекъснато повишава професионалните си качества, а натрупаният до момента опит е в резултат на участието ни в големи европейски проекти (Инсталация за обезводняване на гипс, Склад за гипс и транспортна система, Проектиране, производство и монтаж на въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Боксберг и пр.) и партньорството ни с някои от най-рентабилните имена в световната практика (Enel, Hitachi Power Europe, Alstom и пр.).

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД работи в трайно сътрудничество с големи произведствени бази, специализирани в изработката на метални конструкции и извършването на монтажни  и ремонтни дейности. Наши дългогодишни партньори са ВРЗ Вола ЕАД, ВРЗ Вола Еко ЕАД, Енергийни решения и технологии ЕАД , НИТИ Инженеринг  ЕООД и др.