МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Горивни уредби за въглища

Горивни уредби за въглища
          ТОТЕМА Инженеринг прилага своя технология за организация на горивния процес при изгаряне на високореакционни лигнитни и кафяви въглища в ъглово тангенциални пещи.

Горивни уредби и инсталации за природен газ и мазут

Горивни уредби и инсталации за природен газ и мазут
  НИСКОЕМИСИОННИ ГАЗОВИ И МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ             Нискоемисионните горелки на ТОТЕМА Инженеринг са проектирани на базата на уникал­на разделяща гориво-въздушните потоци технология...

Дробилни и пресевни инсталации

Дробилни и пресевни инсталации
            ТОТЕМА Инженеринг ЕАД разработи и пусна в експлоатация дробивно-пресевна инсталация за ТЕЦ "Бобов Дол".

Прахоприготвящи системи

Прахоприготвящи системи
          ТОТЕМА Инженеринг извършва цялостно проектиране и доставка на прахопригот­вящи системи с вентилаторни мелници с газово подсушаване и на отделни съоръжения и елементи (мелници,...

Рехабилитация - ТЕЦ

Рехабилитация - ТЕЦ "Марица изток 3"
            ТОТЕМА Инженеринг ЕАД участва в един от големите инвестиционни проекти в България - рехабилитацията на ТЕЦ „Марица-изток 3" - като подизпълнител на консорциума DSD/RWE - за блок № 2,...

Реконструкция - ТЕЦ

Реконструкция - ТЕЦ "Ас Понтес", Испания
            ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционен проект (2004 ÷ 2008 г.

Нова енергийна мощност 670Mwe, ТЕЦ

Нова енергийна мощност 670Mwe, ТЕЦ "Boxberg " Блок "R" Германия
          В началото на 2007 година ТОТЕМА Инженеринг ЕАД сключва договор с Hitachi Power Europe за изготвяне на детайлен инженеринг, производство, доставка на транспортните единици на територията на...

Запитване