ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ

Сероочистващи инсталации (СОИ)

Сероочистващи инсталации (СОИ)
В ТЕЦ „Марица-изток 3" са изградени две сероочистващи инсталации - за блокове № 1 и 2 и за блокове №3 и 4.

Гипсови стопанства

Гипсови стопанства
   ГИПСОВО СТОПАНСТВО ЗА ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК 3"   В съответствие с програмата за екологично развитие на „Енел Марица-изток 3", ТОТЕМА Инженеринг започна проектирането, изграждането и пускането...

ВЕЦ

ВЕЦ
Към настоящия момент ТОТЕМА Инженеринг ЕАД разработва 4 проекта за изграждане на водни електрически централи (ВЕЦ) с обща мощност 3 MW.

Вятърни модули

Вятърни модули
   ОЦЕНКА, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЕТРОЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ   ТОТЕМА Инженеринг ЕАД организира ветроенергиен мониторинг, включително изграждане на ветроизмервателни кули, оценка на ветроенергийния...

Оценка, разработване и експлоатация на хелиоенергийни ресурси

Оценка, разработване и експлоатация на хелиоенергийни ресурси
   ОЦЕНКА, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХЕЛИОЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ   Мониторинг на ВЕР хелиоенергийни ресурси Оценка на хелиопотенциала Подготовка на проекти - Фиг.

Запитване