РАЗРЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В КОТЕЛНАТА ТЕХНИКА

Абразивно износване

Абразивно износване
Абразивното износване на нагревните повърхности се проявява при економайзери и въздухоподгреватели.

Нискотемпературна корозия и замърсяване

Нискотемпературна корозия и замърсяване
  Специалистите на фирмата имат опит при решаване на проблемите на корозия и замър­сяване на нискотемпературни нагревни повърхности и в частност на въздухопод­греватели и предлага комплекс от технологични,...

Конструктивни решения за подобряване работата на прахоприготвящи системи (ППС)

Конструктивни решения за подобряване работата на прахоприготвящи системи (ППС)
  За уплътняване на ППС с вентилаторни мелници и с газово подсушаване фирмата предлага няколко ефективни, изпитания в практиката технически решения:   - шибър, който се монтира на течката за подаване на...

Запитване