СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

ТЕЦ

ТЕЦ "Марица изток 3" - гаранционен и извънгаранционен сервиз на паро-мазутни горивни уредби
    ТЕЦ "Марица изток 3" - гаранционен и извънгаранционен сервиз на паро-мазутни горивни уредби на Блокове от 1 до 4.

ТЕЦ

ТЕЦ "Девен" - гаранционен и извънгаранционен сервиз
    ТЕЦ "Девен" - гаранционен и извънгаранционен сервиз на паромазутни горивни уредби на парогенератори 1, 2 и 5.

ТЕЦ

ТЕЦ "Марица 3", Димитровград - гаранционен и извънгаранционен сервиз
    ТЕЦ "Марица 3", Димитровград - гаранционен и извънгаранционен сервиз на газо-мазутна горивна уредба.

Запитване