ИЗПИТАНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Изпитания и оптимизация на горивните процеси в енергийните парогенератори

Изпитания и оптимизация на горивните процеси в енергийните парогенератори
В началото на 2011 година „ТОТЕМА Инженеринг“ създаде специализиран екип от специалисти за участие в изпитания и оптимизация на горивните процеси в енергийните парогенератори.

Запитване