КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

За енергетиката и други отрасли

За енергетиката и други отрасли
  ТОТЕМА Инженеринг осъществява консултантска дейност чрез проучвания, анализи и прогнози за решаване на различни проблеми на енергетиката като:   Развитие и преструктуриране на енергийния сектор на...

Запитване