Актуално

Проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивните уредби на парни котли CAE1, CAE2, CAE3 в ТЕЦ Тимишоара Юг, Румъния 13.08.2013 Проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивните уредби на парни котли CAE1, CAE2, CAE3 в ТЕЦ Тимишоара Юг, Румъния


Специалистите на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД разработиха, като част от цялостната рехабилитация на парни котли САЕ1, САЕ2 и САЕ3 в ТЕЦ Тимишоара Юг -  Румъния, проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивнити уредби на тези котли.

Изграждане на горивна уредба за природен газ на ротационна пещ №1 във Феромагнит АД, гр. Перник 02.11.2011 Изграждане на горивна уредба за природен газ на ротационна пещ №1 във Феромагнит АД, гр. Перник

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е цялостен изпълнител на инвестиционния проект за изграждане на горивна уредба... прочети повече

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа 22.06.2010 ТОТЕМА Инженеринг ЕАД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа

На 21.06.2010г. приключи успешно внедряването на Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 с обхват на системата... прочети повече

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД придоби удостоверение за работа със съдове под налягане 13.05.2010 ТОТЕМА Инженеринг ЕАД придоби удостоверение за работа със съдове под налягане

На 12.05.2010г."ТОТЕМА Инженеринг" ЕАД премина успешно проверка от Държавна агенция за технически надзор и метрология (ДАМТН) за съответствие на дейността с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите... прочети повече

Проектиране на тръбопроводи за Стомана Индъстри АД 04.03.2010 Проектиране на тръбопроводи за Стомана Индъстри АД

Специалистите на ТОТЕМА Инженеринг ЕАД извършиха детайлното проектиране на изцяло нов магистрален тръбопровод,  по задание на „Стомана Индъстри” АД.

Новостроящата се пещ на територията на предприятието налага изграждането на тръбно трасе за охлаждащата вода от помпена станция до трета пещ на електростоманен добивен цех....  прочети повече

12
Запитване