Актуално

Склад за гипс и транспортна система в ТЕЦ Енел Марица Изток 3 18.01.2010 Склад за гипс и транспортна система в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

Изградената от ТОТЕМА Инженеринг ЕАД инсталация за транспортиране на гипс Gypsum Transport System е предназначена за транспортиране и временно съхраняване на гипса, произведен... прочети повече

Инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ Енел Марица Изток 3 24.07.2009 Инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ Енел Марица Изток 3

В изпълнението на  програмата за екологично развитие на ТЕЦ Марица Изток 3 беше заложено изграждането на Инсталация за обезводняване на гипсова суспензия. ТОТЕМА Инженеринг ЕАД пое ролята на главен изпълнител... прочети повече

За ТЕЦ Boxberg в Германия 30.06.2009 За ТЕЦ Boxberg в Германия

Клиент: HITACI POWER EUROPE GmbH

Работно проектиране на въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Belchatow в Полша 01.05.2008 Работно проектиране на въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Belchatow в Полша

На ТОТЕМА Инженеринг е възложено да извърши "Работно проектиране на въздуховоди и газоходи"

12
Запитване