Проектиране на тръбопроводи за Стомана Индъстри АД

Проектиране на тръбопроводи за Стомана Индъстри АД 04.03.2010

Специалистите на ТОТЕМА Инженеринг ЕАД извършиха детайлното проектиране на изцяло нов магистрален тръбопровод,  по задание на „Стомана Индъстри” АД.

Новостроящата се пещ на територията на предприятието налага изграждането на тръбно трасе за охлаждащата вода от помпена станция до трета пещ на електростоманен добивен цех. Дължината на магистралния тръбопровод е повече от 700 метра, с диаметър 600 мм и дебит приблизително 2000 куб. м. на час. Изграждането на трасето налага да бъдат извършени промени и в другите съществуващи тръбопроводи на територията на предприятието.

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД проектира и вътрешноцеховите тръбопроводи - от магистралния тръбопровод до пещта и газохода, както и обратния път. Дължината на вътрешноцеховите трасета е 400 метра, а диаметъра на проектираните тръбопроводи – 400 и 500 мм.

За нуждита на „Стомана Индъстри” АД ТОТЕМА Инженеринг проектира и нов въздухопровод за технологичен и инструментален въздух. Изграждат се 4 основни връзки от новостроящата се компресорна станция: към новостроящ се ръкавен филтър, към туркретиращата машина, към навъглеродителна станция и към бункерната естакада.
Разходът на въздух е 6000 куб. м. на час.

Запитване