ТОТЕМА Инженеринг ЕАД придоби удостоверение за работа със съдове под налягане

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД придоби удостоверение за работа със съдове под налягане 13.05.2010

 
На 12.05.2010г."ТОТЕМА Инженеринг" ЕАД премина успешно проверка от Държавна агенция за технически надзор и метрология (ДАМТН) за съответствие на дейността с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТПИ) и прилежащите му подзаконови нормативни актове и на 16.06.2010г. "ТОТЕМА Инженеринг" ЕАД бе вписана в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонт и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Запитване