ТОТЕМА Инженеринг ЕАД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа 22.06.2010

На 21.06.2010г. приключи успешно внедряването на Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 с обхват на системата:
Проучване, проектиране, инженеринг, доставка, строителство, монтаж, изпитване, пускане в експлоатация и сервизно обслужване на котли и горивни системи, машини и съоръжения и промишлени инсталации. Изграждане и ремонт на съоръжения и съдове под налягане и газопреносни мрежи. Промишлено и гражданско строителство, с успешно преминат одит и получен сертификат.

Запитване