Проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивните уредби на парни котли CAE1, CAE2, CAE3 в ТЕЦ Тимишоара Юг, Румъния

Проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивните уредби на парни котли CAE1, CAE2, CAE3 в ТЕЦ Тимишоара Юг, Румъния 13.08.2013

Специалистите на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД разработиха, като част от цялостната рехабилитация на парни котли САЕ1, САЕ2 и САЕ3 в ТЕЦ Тимишоара Юг -  Румъния, проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивнити уредби на тези котли.

                С цел повишаване на смилателната и вентилационната производителност е изготвен проект за  реконструкция на съществуващите мелници. За достигане на оптимален зърнометричен състав на смляното гориво са проектирани, произвесени и доставени нови инерционни сепаратори към мелниците.

                Проектирани, произведени и доставени са нови въглищни горивни уредби, включващи прахопроводи , прахоконцентратори, клапи, компенсатори, прахови горелки на три нива, както и носенето на цялата горивна система.

                Проектирани, произведени и доставени са въздуховоди към въглищните горелки, клапи, компенсатори и носенето на въздуховодите в областта на горелките.

                Проектирана е OFA система, като са произведени и доставени нейните елементи.

                С новите горивни уредби се постига по-висока плътност на прахоприготвящата система и пещта, а горивото и въздухът за горене се разпределят оптимално по височина на пещната камера. Реализира се устойчив горивен процес с по-ниски загуби от неизгоряло гориво, не се допуска шлаковане на нагревните повърхности и се понижава количеството на генерираните азотни окиси и въглероден окис, като същите не надхвърлят границите на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

                Експертите на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД проектираха системата за контрол, управление и защита на прахоприготвящите системи и горивните уредби, като същата е интегрирана в системата за контрол, управление и защита на рехабилитираните парни котли.

                В рамките на общата система за защита на парогенераторите са избрани и доставени скенери за прахов пламък.

Запитване